Posts tagged Līgo nakts

Līgo nakts

Līgojati, līgojati,
Nav vairs tāļu Jāņa diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.

Es nopinu vaiņadziņu
Visādām lapiņām;
Ziedēj’ mans vaiņadziņš
Visādiem ziediņiem.

Jānīts kāpa ozolā
Jāņa bērnus lūkoties,
Jāņa bērnus lūkoties,
Kur tie lasa Jāņu zāles.

Īsa, īsa Jāņu nakts,
Pār visāmi naksniņāmi,
Te satumsa, te uzausa,
Pie Jānīša uguntiņas.

Lai līgo naktī jāņu bērniem nesaltu pleci ņemot vēra sinoptiķu solītās laika prognozes tapa Līgo nakts seģene. Šoreiz lakatam izmantota 100% vilnas dzija un kā jau ierasts raksts no Ravelry – Adamas Shawl by Miriam L. Felton.


Un izrādās, ka lakatu var nēsāt arī šādi.

Comments (2) »